Minä mediassa

Opettajalehti, 2019. Työelämä huutaa pehmeitä osaajia – opettajankouluttaja kehitti avuksi digitaalisen syväoppimisen mallin. Luettavissa: https://www.opettaja.fi/ajassa/tyoelama-huutaa-pehmeita-osaajia-opettajankouluttaja-kehitti-avuksi-digitaalisen-syvaoppimisen-mallin/

Taitocase, 2019. Tulevaisuuden osaaminen tarvitsee taitoja analysointiin, vertailuun ja uuden luomiseen.

Hämeensanomat, 2018. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/334354/2018_Mielipidevieras_Ruhalahti_Hameen_Sanomat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

%d bloggers like this: