Syväoppimisen suunnittelun tukikysymyksiä

1.Millaista osaamista tavoitellaan?
2.Miten osaamistavoitteet puretaan yhdessä auki konkreettisiksi käytännön toimiksi tai tehtäviksi?
3.Miten osaamisen kehittyminen syvenee oppimisprosessin aikana?
4.Miten oppijayhteisön muodostumista tuetaan?
5.Miten oppijayhteisön yhteisöllistä dialogista tiedonrakentamista valmennetaan?6.Miten oppijayhteisön yhteisöllistä dialogista tiedonrakentamista tuetaan, edistetään ja ohjataan?
7.Miten oppimisen liikkeelle lähtö autenttisista lähtökohdista mahdollistuu (yksilö/yhteisö)?
8.Missä vaiheissa opitaan ja työskennellään yksin, milloin oppijayhteisössä?
9.Miten ohjaus ja sen digitaaliset ympäristöt sulautuvat oppimisprosessiin?
10.Missä eri vaiheissa opiskelijoita ohjataan kohti syväoppimista osoittavaa osaamista?11.Miten jaettua ohjausta hyödynnetään?
12.Millaisissa digitaalisissa ympäristöissä opiskelijat työskentelevät yhdessä ja yksin?13.Mihin osaaminen dokumentoituu ja miten se esitellään?
14.Mitä arvioidaan oppimisprosessin eri vaiheissa?
15. Miten yksilö- ja oppijayhteisökohtainen arviointi mahdollistuu?

%d bloggers like this: