Syväoppimisen suunnitteluperiaatteet

Tuorein artikkeli suunnitteluperiaatteiden soveltamisesta käytännössä:

Ruhalahti, S. (2022). Syväoppimisen suunnitteluperiaatteilla suunnataan tulevaisuuden osaamiseen. Teoksessa P. Silander (toim.). Tietojohtamisella tulevaisuuden koulutusorganisaatioon – näkökulmia ammatillisen koulutuksen tieto-ohjautuvaan kehittämiseen. urn:nbn:fi:oerfi-202301_00026119_1

Ruhalahti, 2022

Tarkasti strukturoidun pedagogisen mallin rinnalle kehitin syväoppimisen suunnitteluperiaatteet (Ruhalahti, 2019; 2022), jotka tukevat dialogista, digitaalista ja syväsuuntautunutta oppimista. Nämä seitsemän pedagogista mallia tukevat suunnitteluperiaatteet ovat:

1. osaamistavoitteet ja osaamisperustaisuus
2. dialogiseen tiedonrakentamiseen valmentaminen dialogimenetelmin
3. autenttisten oppimisen lähtökohtien huomioiminen
4. itse- ja yksinopiskeluvaiheiden linkittäminen oppimisprosessin eri vaiheisiin
5. dialogisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen ohjaaminen
6. digitaalisten ympäristöjen valinta tukemaan oppimistoimintaa
7. syväoppimisen arvioinnin viitekehyksen hyödyntäminen

Tästä saat käyttöösi syväoppimisen suunnitteluperiaatteet käytännössä (opetusmateriaali) ja tästä pääset syväoppimisen suunniteluperiaatteiden videosarjaan.

Voit myös osoittaa osaamisesi syväoppimisen suunnittelusta ja hakea osaamismerkkiä.

Lähde:
Ruhalahti, S. (2019). Redesigning a Pedagogical Model for Scaffolding Dialogical, Digital and Deep Learning in Vocational Teacher Education. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 257. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-145-3

%d bloggers like this: